Choose your languageand country
angielski
polski
OK

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Reklamacje

Regulamin rozpatrywania reklamacji

11.03.2021

§ 1

 

Regulamin rozpatrywania reklamacji przewiduje zgłoszenia wynikające z usterek towaru zakupionego w firmie Softland sp. z o.o. w okresie maksymalnie 12 miesięcy od daty zakupu

 

§ 2

 

Reklamowany towar musi być dostarczony do Działu Reklamacji firmy Softland :

 

 1. Kompletny, czyli zawierający wszystkie elementy zestawów, z którymi towar został zakupiony
 2. Należycie zabezpieczony na czas transportu tj. w sposób wyłączający wątpliwość, czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika, czy w trakcie transportu
 3. Paczka musi zawierać w adresie informację, że ma trafić do Działu Reklamacji
 4. Na koszt Klienta

 

§ 3

 

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie:

 

 1. 14 dni roboczych w przypadku zastosowania się do procedury RMA ( patrz § 4)
 2. 30 dni roboczych w pozostałych przypadkach

 

§ 4

 

Przed wysłaniem paczki z reklamowanym towarem Klient powinien:

 

 1. Zgłoszenie należy wysłać przez stronę internetową z poziomu panelu klienta ( tylko dla zalogowanych klientów),poprzez formularz należy wybrać towary do reklamacji, wybrać ilość reklamowanego towaru i opisać usterkę

 

Lub

 

Zgłosić drogą mailową, telefoniczną, lub za pomocą komunikatorów bezpośrednio do opiekuna klienta.

 

 

 1. Przesyłkę należy dostarczyć na swój koszt lub tez drogą tradycyjną osobiście

 

 1. Wszelką korespondencję można kierować na adres: reklamacje@slc.pl najlepiej załączając formularz reklamacji obowiązujący w firmie Softland ( do pobrania od opiekuna handlowego klienta )
 2. Czekać na zmianę statusu w panelu B2B lub nadanie numeru RMA – zostanie on przesłany mailem w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia przez Dział Reklamacji.
 3. Zaadresować paczkę z wyraźnym zaznaczeniem, że ma ona trafić do Działu Reklamacji

 

§ 5

Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów i dokumentów z danymi zawartymi w protokole reklamacyjnym, o którym mowa w § 4 lit. a) W przypadku stwierdzenia niezgodności reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie określonym w § 3 lit. b)

 

 

§ 6

 

Dział Reklamacji każdorazowo testuje nadesłany towar w celu potwierdzenia zgłaszanej wady.

 

 

 

§ 7

 

W przypadku konieczności odesłania towaru do producenta czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji może się wydłużyć.

 

 

§ 8

 

Reklamacji nie podlegają:

 

 1. Cechy fabryczne reklamowanego produktu
 2. Towary, których okres gwarancji minął
 3. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne obudowy, elementów i podzespołów
 4. Uszkodzenia powstałe na skutek błędnej obsługi, montażu, eksploatacji, przechowywania i obchodzenia się z produktem ( napięcie zasilające, temperatura, wilgotność) a także działań sił wyższych, klęsk żywiołowych ( pożar, powódź i innych wypadków losowych)
 5. Uszkodzenia wynikające z użytkowania towaru niezgodnie z instrukcją oraz jego przeznaczeniem
 6. Naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji
 7. Zgłoszenia reklamacyjne nieopatrzone wymaganymi dokumentami
 8. Uszkodzenia towarów powstałe lub mogące powstać na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji

 

§ 9

 

Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli :

 

 1. Towar nie został zakupiony w Softland sp. z o.o.
 2. Przesyłka nie została opatrzona odpowiednimi dokumentami
 3. Stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru

 

 

 

 

§ 10

 

Dostarczony do Działu Reklamacji produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym. W przeciwnym wypadku reklamacja zostanie odrzucona a reklamowany towar zwrócony Klientowi.

 

§ 11

 

Po naprawie, produkt jest przekazywany klientowi w opakowaniu, w jakim odesłał on reklamowany produkt. Nie ma możliwości wymiany opakowania na nowe.

 

§ 12

 

 

Dział reklamacji s-ki Softland zastrzega sobie prawo do domagania się przedstawienia dokumentów potwierdzających zakup reklamowanego towaru.

 

 

§ 13

 

W przypadku odmowy przyjęcia lub/i odmowy naprawy towar jest odsyłany do klienta w stanie, w jakim został dostarczony do Działu Reklamacji s-ki Softland wraz z pisemnym uzasadnieniem decyzji.

                                                                                   

 

 

§14

 

 

Paczki niezabezpieczone taśma firmową Softland, uszkodzone lub naruszone wymagają odmowy odbioru oraz zgłoszenia tego na protokole szkody w obecności kuriera.

 

 

 

Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki należy zgłosić w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od dnia, przewidywanego terminu wykonania usługi. W terminie 14 dni.

 

Kopie (skan) protokołu szkody spisanego w obecności kuriera, a takie zdjęcia paczki, spis ubytku należy niezwłocznie przesłać do opiekuna klienta w celu realizacji dalszego postpowania reklamacyjnego u przewoźnika.

 

Tylko reklamacja złożona w sposób pisemny będzie rozpatrywana.

 

 

Ewentualne dokumenty korygujące zostaną wystawione dopiero po wyjaśnieniu stanu reklamacji przez przewoźnika.

 

pixel